Lean Manufacturing – Systemy optymalizacji produkcji – System Andon – Industry 4.0

Co oferuje nasz system ANDON?

Oferowany przez nas system Andon skutecznie pomaga przyspieszyć działanie służb utrzymania ruchu, zwiększyć wydajność produkcji oraz zbierać dane produkcyjne, które pomogą w digitalizacji przedsiębiorstwa i zapewnią przejrzystość w produkcji. W skład systemu wchodzą kolumny sygnalizacyjne wraz z bezprzewodowymi urządzeniami komunikacyjnymi oraz funkcjonalne i proste w obsłudze oprogramowanie.

Sygnalizacja i powiadomienia

Sygnalizacja wizualna w postaci kolumn świetlnych oraz powiadomienia w formie wiadomości mailowych lub tekstowych pozwolą na szybszą reakcję służb UR na zaistniałe przestoje oraz awarie.

Kontrola procesów

Status stanowisk może monitorować każdy użytkownik systemu, a dodatkowo przy zainstalowaniu dodatkowych ekranów możemy zapewnić stałą i na bieżąco aktualizowaną wizualizację pracy lub odpowiednich statystyk dotyczących np. wydajności stanowisk.

Zbieranie danych

Wszystkie dane dotyczące czasów pracy, przestojów i awarii zapisywane są w bazie danych co daje nam możliwość analizy wydajności oraz identyfikacji głównych czynników wpływających na produktywność.

Dyscyplina pracowników

Monitorowanie wydajności i czasów reakcji pozytywnie wpływa na dyscyplinę pracowników oraz motywuje do osiągania lepszych wyników. Wizualizacja wskaźników pozwala pracownikom i managerom zobaczyć osiągane przez nich rezultaty.

Digitalizacja przedsiębiorstw

Dotychczasowa papierowa dokumentacja zostanie zastąpiona przez rozwiązanie automatycznie zbierające dane. Uzupełniające notatki dotyczące poszczególnych stanowisk może dodać każdy użytkownik systemu.

Raportowanie

Wszystkie zbierane dane dotyczące czasów pracy, rejestracji zdarzeń, czy wydajności możemy w prosty sposób raportować do pliku Excel/PDF/Word. Raportowanie możemy zdefiniować dla dowolnie wybranych okresów czasu i stanowisk.

Broszura – System Andon – SmartMonitor – AndonSpeed – Wireless Information Network