LEAN Manufacturing z systemem ANDON

System przywoławczy i kontrola produkcji

Nasze rozwiązanie wywodzi się z koncepcji szczupłego zarządzania (Lean Management) i zostało stworzone jako rozwinięcie techniki ANDON, czyli jednej z metod stosowanych w Systemie Produkcyjnym Toyoty (TPS) i dziś powszechnie obecnej szczególnie w branży Automotive. Oferowany przez nas system ANDON to doskonałe narzędzie zapewniające kontrolę nad procesami produkcyjnymi, zwiększające wydajność maszyn i manualnych stanowisk pracy oraz poprawiające działanie służb utrzymania ruchu.

systemy - zdjęcie

Gdzie się sprawdzi

Nasze rozwiązanie znajduje powszechne zastosowanie w wielu obszarach przemysłu. Implementacja systemu możliwa jest zarówno w przypadku maszyn, jak i w przypadku manualnych stanowisk pracy, a co za tym idzie, sprawdzi się on wszędzie tam gdzie chcemy szybciej reagować na zakłócenia oraz zachować lepszą kontrolę nad procesami.

Szczególną uwagę do systemów optymalizacyjnych przywiązują firmy produkcyjne. W branży Automotive, gdzie zakłócenia na liniach produkcyjnych mogą powodować milionowe straty, systemy Andon są już powszechne. Jednak nie tylko firmy produkcyjne zainteresowane są zwiększeniem wydajności. Nasz system sprawdzi się również w centrach logistycznych, na stanowiskach montażowych, w magazynach czy nawet w kasach supermarketów.

 

Jakie funkcje oferuje system?

Usprawniona komunikacja

Każde stanowisko wyposażamy w kolumnę sygnalizacyjną z bezprzewodowym nadajnikiem radiowym. W ten sposób oprócz sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej, możemy również zapewnić zautomatyzowane wezwania mailowe lub SMS-owe. Przyspieszy to przebieg informacji i pozwoli zmniejszyć czynności pozaprodukcyjne.

Wizualizacja procesów

Każde stanowisko objęte systemem na bieżąco przekazuje informację do systemu dotyczące stanu pracy. W ten sposób każda osoba z dostępem do oprogramowania może w dowolnym momencie, sprawdzić czy wszystko działa zgodnie z planem.

Archiwizacja danych

Wszelkie zbierane dane zapisywane są w bazie danych tworzonej zazwyczaj na wewnętrznych serwerach firmy, co gwarantuję bezpieczeństwo i stały dostęp do zgromadzonych informacji.

 

Rejestracja zdarzeń

System gwarantuje zapis wszystkich występujących zdarzeń, dzięki czemu daję nam tak wartościowe dane jak czasy przestojów, czasy reakcji czy czasy pracy. Dodatkowo, daje nam możliwość dodawania notatek do tych zdarzeń, które mogą pomóc w identyfikacji powtarzających się problemów.

Analizy wydajności

Oprogramowanie umożliwia nam sprawdzenie wydajności każdego stanowiska z osobna jak i wybranej grupy stanowisk. Takie informacje pomogą nam nie tylko zorientować się w tym jak efektywnie działamy, ale również pozwoli na zidentyfikowanie miejsc z niewykorzystanym potencjałem.

Raportowanie

Wszystkie zbierane dane dotyczące czasów pracy, rejestracji zdarzeń czy wydajności możemy w prosty sposób raportować do pliku Excel/PDF/Word. Raportowanie możemy zdefiniować dla dowolnie wybranych okresów czasu i stanowisk.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu?

Wzrost wydajności i efektywności

Zautomatyzowanie przepływu informacji usprawni proces powiadamiania służb UR, a co za tym idzie skróci czasy reakcji i przestojów. Wzrost wydajności zapewni nam również zwiększona kontrola procesów oraz dyscyplina pracowników.

Kontrola procesów

Rejestracja wszystkich występujących zdarzeń zapewni nam większą kontrolę nad procesami produkcyjnymi i pozwoli szybko zidentyfikować ukryty do tej pory potencjał. Uzyskana przejrzystość pozwoli dostrzec „wąskie gardła” oraz powtarzające się zakłócenia.

Właściwe wykorzystanie zasobów

Uzyskana przejrzystość i kontrola nad procesami pozwoli nam na skuteczniejsze planowanie działań i wykorzystanie dostępnych zasobów. Dzięki gromadzonym danym będziemy w stanie lepiej określić nasze możliwości produkcyjne.

Zdyscyplinowani i zmotywowani pracownicy

Implementacja systemu pozytywnie wpływa również na zwiększenie dyscypliny oraz motywacji wśród pracowników. Jeśli zastanawiasz się, czy twoje przedsiębiorstwo jest gotowe na wdrożenie takiego systemu, to zastanów się również, czy stać je na ponoszenie strat związanych z brakiem takiego systemu. Nasze rozwiązanie to inwestycja, która często zwróci się już w pierwszym roku.

Jak działa system?

System składa się z kolumn sygnalizacyjnych wyposażonych w nadajniki radiowe, które komunikują się bezprzewodowo z odbiornikiem, i zapisują wszystkie informację w bazie danych. Do systemu mamy dostęp z poziomu oprogramowania, z którego może korzystać każdy użytkownik połączony z bazą danych.

Dla każdego stanowiska wyposażonego w nadajnik możemy zdefiniować do 8 stanów statusowych, które będą sygnalizowane za pomocą wieży świetlnej oraz na bieżąco będą aktualizowane w systemie. Pozwoli to na skuteczne monitorowanie pracy bez konieczności przebywania na hali produkcyjnej. Dodatkowo, system może wysyłać mailowe powiadomienia (lub w rozszerzonej wersji również SMSy) informujące o przestojach lub awariach.

Kolejną funkcją systemu jest zapisywanie wszystkich informacji dotyczących czasów pracy, przestojów oraz innych zakłóceń. Dzięki takim informacjom, możemy skutecznie optymalizować proces poprzez analizę występujących zdarzeń wpływających na ogólną wydajność stanowiska. Dodatkowe uwagi dotyczące zakłóceń mogą być zapisywane w systemie, tak by zaplanować środki zaradcze na przyszłość i uniknąć powtarzających się błędów.

Z gromadzonych informacji oprogramowanie wylicza również produktywność każdego stanowiska oraz daje zbiorczą informację dotyczącą wybranych stanowisk. Dzięki temu możemy zobaczyć, które maszyny lub którzy pracownicy pracują najwydajniej, a gdzie możemy szukać poprawy.

Oprogramowanie daje również możliwość raportowania wspomnianych wcześniej informacji do plików Word, Excel czy Pdf oraz eksportowania danych do innych systemów.

Broszura – System Andon – SmartMonitor – AndonSpeed – Wireless Information Network